Wczasy rodzinne nad morzem

Klauzula informacyjna dla potencjalnych klientów

Administratorem państwa danych jest: Ośrodek Wczasów Rodzinnych „Universal” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.kz siedzibą w Łazach wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem identyfikacji podatkowej 499-066-13-39 Administrator nie ustanowił inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących Ochrony Danych Osobowych i w celu realizacji Państwa praw, zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail:recepcja@universal-lazy.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:-oferowania Państwu produktów i usług świadczonych przez OWR Universal, niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o zainteresowanie ofertą w tym dokonania rezerwacji. Okres przechowywania danych: przez okres realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego i oferowania Państwu bezpośrednio naszych produktów i usług.

Dane prztwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu

Jako podmioty danych mają Państwo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, przenoszenia danych, poprawiania swoich danych, usunięcia swoich danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wykonania usługi rezerwacji, oraz wykonania świadczonych przez nas usług.